EA Games / Origin

Romana

Atentie: Contine doar codul de activare (care se transmite pe e-mail) - Nu contine jocul sau orice element fizic.

EA Games este platforma oficială a producătorului de jocuri Electronic Arts.

Cum îmi valorific codul de activare?

Asigurați-vă că vă conectați la aplicația EA sau la Origin for Mac utilizând contul EA la care doriți să adăugați jocul. Acest lucru este deosebit de important dacă sunteți un părinte care dorește să adauge un joc în contul copilului dvs.

Găsiți codul de activare

Dacă jocul nu a fost deja adăugat în contul dvs., puteți găsi codul produsului în e-mailul de confirmare după ce ați cumpărat un joc. Sau bifați caseta sau manualul din interiorul casetei.

Valorificați-vă codul la ea.com/redeem

 1. Du-te să vizitezi ea.com/redeem.
 2. Pentru codurile PC, faceți clic pe butonul Răscumpărare/Redeem. Pentru toate celelalte platforme, faceți clic pe butonul din dreapta de sub butonul Răscumpărare/Redeem.
 3. Introduceți codul produsului, apoi faceți clic pe Următorul/Next.

După ce valorifici codul, jocul va apărea în cont.

Valorificați codul produsului în aplicația EA

 1. Lansați aplicația EA.
 2. Conectați-vă la contul EA.
 3. Deschideți Biblioteca mea/My Library.
 4. Selectați Valorificați codul/Redeem code.

Valorificați codul produsului în setările contului EA

 1. Accesați myaccount.ea.com.
 2. Faceți clic pe fila Valorificați codul produsului/Redeem Product Code.
 3. Introduceți codul produsului, apoi faceți clic pe Următorul/Next.

După ce valorifici codul, jocul va apărea în cont.

Valorificarea codului de produs în clientul Origin pentru Mac

 1. Conectați-vă cu contul EA în care doriți să adăugați jocul.
 2. Accesați meniul de sus al computerului pentru a selecta Jocuri și a valorifica codul produsului...

The Sims 3 coduri

Unele coduri pentru conținutul bonus din The Sims 3 trebuie să fie răscumpărate pe site-ul The Sims 3. Valorificați-vă codurile acolo pentru a vă juca jocurile și pentru a obține orice conținut bonus suplimentar.

Jocuri clasice

Unele dintre jocurile noastre clasice nu pot fi valorificate în aplicația EA sau Origin și pot fi jucate numai dacă mai aveți discul de joc. Aceste jocuri includ, dar nu se limitează la:

 1. Sims 1
 2. The Sims 2
 3. Câmpul de luptă 1942
 4. Câmpul de luptă Vietnam
 5. Comandă și cucerește
 6. Medalia de Onoare
 7. Crysis

Cum valorific EA coduri promoționale?

Codurile promoționale (promoționale) vă pot oferi reduceri la achizițiile dvs. Valorificați codul promoțional în timpul procesului de plată.

Restricțiile privind codurile promoționale variază de la joc la joc și de la promovare la promoție. De obicei, nu le puteți folosi pentru jocuri mai vechi de o lună, monedă virtuală, abonamente și abonamente, carduri de timp de joc, jocuri terțe sau cu orice altă vânzare sau promoție curentă.

Găsiți codul Oferte și promoții

Dacă ai un cod Oferte și Promoții care apare în joc, îl poți colecta direct de acolo. Dacă ați respins fereastra pop-up din joc, puteți găsi în continuare codul în setările contului EA.

 1. Accesați myaccount.ea.com.
 2. Faceți clic pe Oferte și promoții/Offers and Promotions.
 3. Găsiți codul pe care doriți să îl valorificați și faceți clic pe Copiază codul/Copu Code, apoi urmați instrucțiunile de sub Cum se utilizează/How to use.

ATENTIE!

Activare: cd key-ul se activeaza utilizand platforma EA App / Origin a Electronic Arts iar instructiunile se transmit via email.

In denumirea produsului este specificata si zona in care poate fi activat codul iar contul Dvs. EA App / Origin trebuie sa fie declarat in acea zona:

 • Worldwide - oriunde in lume
 • ROW - activare oriunde în lume cu câteva excepții. Întrebați pe chat sau telefonic pentru confirmare ca poate fi activat în țara Dvs.
 • EU - Uniunea Europeana
 • EMEA - Europa, Orientul Mijociu si Africa
 • US sau NA - Statele Unite
 • ASIA - Asia
 • PL - Polonia
 • RU - Rusia
 • etc

Digital download: jocul poate fi descarcat, din acelasi cont EA App / Origin, nelimitat, fara restrictii in afara celor impuse de EA Games.

Conformitate: codul este valid/neutilizat, fiind extras de pe cardul/eticheta din ambalajul original sau achizitionat ca atare.

Politica retur: CD Key original - livrat in conditii 100% legale si nu poate fi inlocuit/returnat dupa utilizare/transmitere prin e-mail.

Despre continut: produsul nu include manual, cd/dvd, box, card sau orice alt element fizic.

English

How do I redeem my product code?

Make sure that you log in to the EA app or Origin for Mac using the EA Account you want to add your game to. This is especially important if you're a parent who wants to add a game to your child's account.

Find your product code

If the game hasn’t already been added to your account, you can find the product code in your confirmation email after you’ve bought a game. Or, check the box or manual inside the box.

Redeem your code at ea.com/redeem

 1. Go to visit ea.com/redeem.
 2. For PC codes, click on the Redeem button. For all other platforms, click the right button below the Redeem button.
 3. Type in your product code, then click Next.

Once you’ve redeemed your code, your game will appear in your account.

Redeem your product code in the EA app

 1. Launch the EA app.
 2. Log in to your EA Account. 
 3. Open My Library.
 4. Select Redeem Code.

Redeem your product code in your EA Account Settings

 1. Go to myaccount.ea.com.
 2. Click on the Redeem Product Code tab.
 3. Type in your product code, then click Next.

Once you’ve redeemed your code, your game will appear in your account.

Redeem your product code in the Origin client for Mac

 1. Log in with the EA Account where you want to add the game.
 2. Go to your computer's top menu to select Games and Redeem Product Code...

The Sims 3 codes

Some codes for bonus content in The Sims 3 need to be redeemed on The Sims 3 website. Redeem your codes there to play your games and get any additional bonus content.

Classic games

Some of our classic games cannot be redeemed on the EA app or Origin and can only be played if you still have the game disc. Those games include, but are not limited to:

 • The Sims (1)
 • The Sims 2
 • Battlefield 1942
 • Battlefield Vietnam
 • Command & Conquer
 • Medal of Honor
 • Crysis

How do I redeem EA promotional codes?

Promotional (promo) codes can give you discounts on your purchases. Redeem your promo code during the checkout process.

Restrictions on promo codes vary from game to game and promotion to promotion. You usually can't use them on games less than a month old, virtual currency, memberships and subscriptions, game time cards, third-party games, or with any other current sale or promotion.

Find your Offers and Promotions code

If you got an Offers and Promotions code that appears in-game, you can collect it directly there. If you dismissed the pop-up in-game, you can still find your code in your EA Account Settings.

 1. Go to myaccount.ea.com.
 2. Click on Offers and Promotions.
 3. Find the code you want to redeem and click Copy Code, then follow the instructions under How to use.

ATTENTION!

Activation: the cd key is activated using Electronic Arts' EA App / Origin platform and instructions are sent via email.

The product name also specifies the area where the code can be activated and your EA App / Origin account must be declared in that area:

 1. Worldwide - anywhere in the world
 2. ROW - anywhere in the world with some exceptions. Ask on chat or via phone to check if it can be redeemed in your country.
 3. EU - European Union
 4. EMEA - Europe, Middle East and Africa
 5. US or NA - United States
 6. ASIA - Asia
 7. PL - Poland
 8. RU - Russia
 9. etc

Digital download: The game can be downloaded from the same EA App / Origin account, unlimited, without restrictions other than those imposed by EA Games.

Compliance:  the code is valid / unused, being extracted from the card / label from the original packaging or purchased as such.

Return Policy: Original CD Key - delivered under 100% legal conditions and cannot be replaced / returned after use / transmission by e-mail.

About the content: The product does not include manual, cd/dvd, box, card or any other physical item.